پرش به محتوای اصلی

رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی تامین اجتماعی

عنوان خدمات رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی تامین اجتماعی
آدرس وبگاه https://1420.tamin.ir/
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات درمانی مستقیم
نام دستگاه مادر سازمان تامین اجتماعی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, تامین اجتماعی
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بخدمات جنبی (دریافت ، ثبت و بررسی شکایات مراجعه کنندگان و ارائه پاسخ یا بازخورد به فرد شاکی و رسیدگی به شکایت مراجعه کنندگان بیمار ، همراه بیمار ، ملاقات کننده از کارکنان یا خدمات ارائه شده در مراکز درمانی تابعه سازمان تامین اجتماعی)