پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات بیمه شدگان - درخواست بیمه سلامت، صدور دفترچه، تغییر سرویس بیمه، افزایش عائله
آدرس وبگاه http://isc.bimesalamat.ir/isc/
نام دستگاه اجرایی سازمان بیمه سلامت ایران
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بیمه شدگان سازمان
مدارک لازم نیاز به مدرک ندارد
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات شورای عالی یمه
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)الکترونیکی - پست الکترونیکالکترونیکی - دفاتر پیشخوانغیر الکترونیکی

ثبت و انجام درخواست های بیمه شدگان (اعم از درخواست بیمه سلامت، تغییر سرویس بیمه، افزایش عائله و...)

1-بررسی کد ملی 2-ثبت مشخصات سرپرست