پرش به محتوای اصلی

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

عنوان خدمات تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان
آدرس وبگاه http://spmk.mrud.ir
نام دستگاه اجرایی تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهر سازی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان(وفق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

G2B دولت به کسب و کارها