پرش به محتوای اصلی

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

عنوان خدمات نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور
آدرس وبگاه https://snam.mrud.ir
نام دستگاه اجرایی نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهر سازی کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

طراحی سامانه نظارت عالیه در سال 1396هدف از طراحی سامانه یکپارچه سازی بازدید های نظارت عالیه ماده 35 در سرار کشور است. ماده 35 - مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماد 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشههاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.