پرش به محتوای اصلی

ارائه آمار و گزارشات حوزه غذا و دارو

عنوان خدمات ارائه آمار و گزارشات حوزه غذا و دارو
آدرس وبگاه https://report.ttac.ir/
نام دستگاه اجرایی ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ارائه گزارشات مختلف در خصوص فراورده های سلامت محور، اعمم از مجوزهای ورود و ترخیص و ساخت و پروانه های مختلف