پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی داروخانه

عنوان خدمات صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی داروخانه
آدرس وبگاه https://pharmacy.fda.gov.ir/default
نام دستگاه اجرایی ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی داروخانه
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مسئولين فني داروخانه, معاونتهاي غذا و دارو
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی داروخانه

G2G دولت به دولت