پرش به محتوای اصلی

تأیید صلاحیت مسئولین فنی داروخانه

عنوان خدمات تأیید صلاحیت مسئولین فنی داروخانه
آدرس وبگاه https://pharmacy.fda.gov.ir/default
نام دستگاه اجرایی ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی داروخانه
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین معاونتهاي غذا و دارو, مسئولين فني داروخانه
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تأیید صلاحیت مسئولین فنی داروخانه

G2G دولت به دولت