پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه تاسیس داروخانه

عنوان خدمات صدور پروانه تاسیس داروخانه
آدرس وبگاه https://pharmacy.fda.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی داروخانه
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین معاونتهاي غذا و دارو, داروخانه ها
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور پروانه تاسیس داروخانه بر اساس امتیاز کسب شده توسط متقاضی و رای کمیته

G2G دولت به دولت