پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز ترخیص فراورده های غذایی و آشامیدنی

عنوان خدمات صدور مجوز ترخیص فراورده های غذایی و آشامیدنی
آدرس وبگاه https://customs.ttac.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین سازمان هاي نظارتي, شرکت ها
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور مجوز ترخیص به صورت الکترونیکی به منظور سرعت پاسخگویی و کاهش مراجعات ارباب رجوع به سازمان

G2G دولت به دولت