پرش به محتوای اصلی

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور

عنوان خدمات پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور
آدرس وبگاه http://ttac.ir
نام دستگاه اجرایی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین شرکت ها , مردم
رویداد خدمت کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور

G2B دولت به کسب و کارها