پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور

عنوان خدمات صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور
آدرس وبگاه https://entities.ttac.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مسئولين فني
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

1- صدور پروانه مسئول فنی
2- تمدید پروانه مسئول فنی
3- تعلیق، استعفاء، قطع همکاری و قائم مقامی