پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های مکمل تغذیه ای

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های مکمل تغذیه ای
آدرس وبگاه http://irc.fda.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین سازمان هاي نظارتي, شرکت ها
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

فرآیند ثبت نام شرکت در سامانه تی تک
فرآیند ثبت نام مسئول فنی شرکت در سامانه تی تک
فرآیند ثبت فرآورده های مکمل تغذیه ای

G2G دولت به دولت