پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی
آدرس وبگاه http://irc.fda.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
نام دستگاه مادر سازمان غذا و دارو
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین سازمان هاي نظارتي, شرکت ها
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور پروانه ثبت فرآورده های دارویی و بیولوژیک

G2G دولت به دولت