پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت تاسیس مرکز آموزش دریانوردی
مدارک لازم موافقت اصولی و نهایی- ثبت تاسیس شرکت آموزشی دریانوردی- ارائه مستندات گواهینامه سیستم کیفیت
قوانین و مقررات بالادستی قوانین ملی- دستورالعملهای مصوب سازمان بنادر و دریانوردی و کنوانسیون STCW
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (سایر)

صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی