پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل
آدرس وبگاه http://www.icopmas.pmo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین استانداران و دستگاه های اجرایی استان های ساحلی
مدارک لازم قوانین و مصوبات نواحی ساحلی کشور
قوانین و مقررات بالادستی قوانین و مصوبات نواحی ساحلی کشور
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( اینترنتی -(مانند وبگاه دستگاه)- سایر-(باذکرنحوه دسترسی) بصورت کتاب و فایل الکترونیکی)

سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به وظایف و تکالیف قانونی خود از جمله آئین نامه قانونی سازمان مصوب 1348 مجلسین و نیز تبصره الحاقی مصوب 1387 مجلس محترم شورای اسلامی،‌ مسئولیت صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری سازه‌ها و تاسیسات دریایی را در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی بر عهده دارد. این سازمان با استناد به تکالیف حاکمیتی و وظایف محوله در قوانین سوم و چهارم توسعه، برای اولین بار در کشور و منطقه، طرح ICZM ایران را با مشارکت 18 وزارتخانه و دستگاه مرتبط طی مدت 8 سال تهیه نمود که نتایج آن در سال 1389 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید و در سال 1391 از طریق شورای مزبور جهت اجرا، به استانداران استان‌های ساحلی ابلاغ گردید.
اهم خروجی مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی جهت ارائه به استانداران به شرح ذیل می باشد.
1- ارائه نقشه های کاربری استانها در مقیاس 1:25000
2- تهیه و ارسال نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری DSS
3- ارائه آموزش به مدیران و کارشناسان استانی
در ابلاغیة شماره 91/300/34612 مورخ 04-06-91 شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) مواردی همچون تدقیق نقشه کاربری استان ها در مقیاس 1:5000 و ارائه به استانداری ها،
" تشکیل کمیتة ساماندهی و مدیریت سواحل" و آموزش به مدیرانم و کارشناسان استان ها توسط سازمان بنادر دریانوردی درج گردیده است.

"- ارائه نقشه های کاربری استانها در مقیاس 1:25000
- تهیه و ارسال نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری DSS
- ارائه آموزش به مدیران و کارشناسان استانی
- انجام مطالعات مدیریت زیست محیطی ، مدیریت نوار ساحلی ساحلی، کاربری زمین، سیاسی امنیتی، ساختار و سازمان و نظارت و ارزیابی و تلفیق