پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

ارزیابی مراکز پلاسما فرزیس خصوصی

بازرسی از مراکز پلاسمافرزیس خصوصی بنا به درخواست سازمان غذا و دارو سالانه یک بار توسط سازمان انتقال خون صورت می گیرد. هدف از این بازرسی ها مشارکت با سازمان غذا و دارو در خصوص تمدید/ صدور پروانه فعالیت این مراکز و همچنین، کمک به ارتقاء کیفیت و سلامت محصولات تولیدی مراکز پلاسمافرزیس خصوصی می باشد. برای انجام بازرسی از این مراکز، سازمان غذا و دارو از طریق نامه مشخصات مراکز پلاسمافرزیس خصوصی را به سازمان انتقال خون اعلام می دارد. سازمان انتقال خون بازرسان و زمان بازرسی هر یک از مراکز را از طریق نامه به سازمان غذا و دارو خصوصی اعلام می کند. پس از اطلاع رسانی به سازمان غذا ودارو، بازرسی در تاریخ های تعیین شده انجام شده و سپس یافته های بازرسی به سازمان غذا و دارو اعلام می گردد. اقدامات اصلاحی انجام شده توسط مراکز پلاسمافرزیس خصوصی به سازمان انتقال خون ارسال می شود. پس از بررسی اقدامات اصلاحی انجام شده توسط بازرسان، سازمان انتقال خون طی نامه ای به سازمان غذا و دارو در خصوص صدور/ تمدید پروانه فعالیت مراکز پلاسمافرزیس خصوصی اعلام نظر می کند.

G2G دولت به دولت