پرش به محتوای اصلی

ارزیابی لوله های آزمایشگاهی ارسالی از اداره تجهیزات و ملزومات

عنوان خدمات ارزیابی لوله های آزمایشگاهی ارسالی از اداره تجهیزات و ملزومات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارزیابی و آزمایش کیت، لوله و نمونه های مرتبط با خون، سرم و پلاسما
نام دستگاه مادر سازمان انتقال خون ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین وزارت بهداشت
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

نامه از اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت ارزیابی لوله ارسال می گردد.
مشخصات لوله و سایر مدارک مروطه با نامه ارسالی مطابقت داده می شود.
لوله ها بر اساس نوع کاربری و طبق دستورالعمل های مربوطه ارزیابی می گردد
لوله ها از نظر خلا، حجم، مشخصات برچسب، میزان EDTA، کمیت ژل و سایر افزودنی ها بررسی می گردد
پس از بررسی نتایج به اداره ذیربط منعکس می گردد