پرش به محتوای اصلی

ارزیابی کیت های ویروسی HIV, HCV, HBV ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت

عنوان خدمات ارزیابی کیت های ویروسی HIV, HCV, HBV ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارزیابی و آزمایش کیت، لوله و نمونه های مرتبط با خون، سرم و پلاسما
نام دستگاه مادر سازمان انتقال خون ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین وزارت بهداشت
رویداد خدمت سلامت, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

طبق درخواست آزمایشگاههای مرجع سلامت مبنی بر ارزیابی کیت، نامه درخواست ارزیابی کیت ارسال می گردد.
پس از ارزیابی هزینه ملزومات لازم، نامه به آزمایشگاه مرجع سلامت ارسال می گردد.
پس از تایید هزینه، مبلغ هزینه به اطلاع شرکت تامین کننده کیت رسیده و پس از واریز وجه به حساب سازمان انتقال خون نامه مربوطه توسط آزمایشگاه مرجع سلامت به این سازمان منعکس می شود.
پس از دریافت کیت ها از نظر ویژگی حساسیت با استفاده از نمونه های منفی و پانل های BBI مثبت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
پس از ارزیابی، نتایج به اداره مرجع سلامت ارائه می گردد.