پرش به محتوای اصلی

اظهار نظر،تدوین، ارائه و دفاع از قوانین و مقررات مرتبط با دادگستری

عنوان خدمات اظهار نظر،تدوین، ارائه و دفاع از قوانین و مقررات مرتبط با دادگستری
آدرس وبگاه https://www.justice.ir
نام دستگاه اجرایی اظهار نظر،تدوین، ارائه و دفاع از قوانین و مقررات مرتبط با دادگستری
نام دستگاه مادر وزارت دادگستری
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

بررسی و اعلام نظر پیرامون استعلامات و پیش نویس طرح ها و لوایح از جنبه حقوقی