پرش به محتوای اصلی

استعلام اصالت دستگاه

عنوان خدمات استعلام اصالت دستگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت صنعت معدن تجارت
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین