پرش به محتوای اصلی

استعلام مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش

عنوان خدمات استعلام مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین