پرش به محتوای اصلی

رهگیری مرسوله پستی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات رهگیری مرسوله پستی
نام دستگاه اجرایی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین