پرش به محتوای اصلی

استعلام پروانه حلال

عنوان خدمات استعلام پروانه حلال
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین