پرش به محتوای اصلی

استعلام اطلاعات مختصر کالا

عنوان خدمات استعلام اطلاعات مختصر کالا
نام دستگاه اجرایی وزارت صنعت
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین