پرش به محتوای اصلی

آخرین سابقه و دستمزد بیمه‌شدگان

عنوان خدمات آخرین سابقه و دستمزد بیمه‌شدگان
نام دستگاه اجرایی تامین اجتماعی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین