پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

استراتژی ملی دولت الکترونیکی نهاد سیاست گزار دولت الکترونیکی

استراتژی ملی دولت الکترونیکی نهاد سیاست گزار دولت الکترونیکی

استراتژی ملی دولت الکترونیکی نهاد سیاست گزار دولت الکترونیکی

دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات براساس بند (6) ماده (2) مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/06/93 مسئول توسعه دولت الكترونيكي در كل كشور راهبري و يكپارچگي نظام اطلاعات دولت الكترونيكي، اعمال هماهنگي فني و اجرايي در تبادل اطلاعات، پايگاه‌هاي اطلاعاتي كشور و خدمات الكترونيكي دستگاه‌هاي اجرايي تعيين شده است. در اين راستا استراتژي ملي دولت الكترونيكي طي مصوبات شماره 154/200 مورخ 11/06/93 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات و شماره 7740/93/206 مورخ 10/06/93 شوراي عالي اداري تصويب و ابلاغ شده است.