پرش به محتوای اصلی

مشارکت در تدوین مقررات

مشارکت در تدوین مقررات

مشارکت در تدوین مقررات

تمام لوایح و طرح های در دست بررسی در هیات دولت در پرتال هیات دولت منتشر می شود. آحاد مردم می توانند ضمن دریلافت فایل الکترونیکی لایحه مورد نظر از نشانی های زیر، نظرات و پیشنهادی های خود را در ذیل هر طرح یا لایحه ارسال نمایند.

همچنین در تالار گفتگو مندرج در پرتال هیات دولت، عموم شهروندان می توانند از طریق نشانی زیر در مباحث تالارهای کمیسیون های مختلف دولت مشارکت نمایند.