عنوان خدمات عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه آدرس وبگاه http://www.postbank.ir/
نام دستگاه اجرایی پست بانک ایران نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم سازنده : قوانین و مقررات بالادستی مقرارت و آئین نامه های بانک مر کزی ج.ا.ا و مقرارت داخلی بانک
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی متغیر
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - دفاتر پیشخوان
الکترونیکی - سایر (با ذکر نحوه دسترسی) شعب بانک در سطح کشور
عنوان خدمات عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه
آدرس وبگاه http://www.postbank.ir/
نام دستگاه اجرایی پست بانک ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم سازنده :
قوانین و مقررات بالادستی مقرارت و آئین نامه های بانک مر کزی ج.ا.ا و مقرارت داخلی بانک
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی متغیر
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - دفاتر پیشخوان
الکترونیکی - سایر (با ذکر نحوه دسترسی) شعب بانک در سطح کشور

ارائه انواع خدمات بانکی ارزی و ریالی خاص چند منظوره به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه

موبایل بانک
اینترنت بانک
تسهیلات بانکی ریالی
دریافت و ارسال حواله ارزی
تلفن بانک
کارت هدیه و بن کارت
کارت خودپرداز
ضمانت های بانکی ریالی
قبول و وصول چک ارزی
وب کیوسک - دستگاه خود پرداز
قبول چک
بروات اسناد ارزی خطوط اعتباری
سرویس حوالجات الکترونیکی ( ساتنا و پایا )
افتتاح انواع حساب های ریالی و ارزی
گشایش اعتبار اسنادی ارزی
دریافت فرآیند گردش کار