فهرست دیگر خدمات دستگاه

عنوان خدمات اجرای سامانه نوین آبیاری آدرس وبگاه http://swid.maj.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین بهره برداران
مدارک لازم سند مالکیت زمین، درخواست متقاضی
افراد حقیقی:
1. شناسنامه
2. کارت ملی
3. کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
4. عکس – تصویر آخرین مدرک تحصیلی
افراد حقوقی:
1. ثبت شرکت
2. مدارک موسسین شرکت
3. اساسنامه شرکت(جهت متقاضیان حقوقی)
4. آخرین تغییرات روزنامه رسمی
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف معاونت آب و خاک و صنایع ،، ابلاغیه شماره 14960/020 مورخ 7/5/91 وزیر محترم جهاد کشاورزی«نظام اجرایی توسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار»
هزینه خدمت رایگان شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)-(نبودزیرساخت ارتباطی مناسب)
عنوان خدمات اجرای سامانه نوین آبیاری
آدرس وبگاه http://swid.maj.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین بهره برداران
مدارک لازم سند مالکیت زمین، درخواست متقاضی
افراد حقیقی:
1. شناسنامه
2. کارت ملی
3. کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
4. عکس – تصویر آخرین مدرک تحصیلی
افراد حقوقی:
1. ثبت شرکت
2. مدارک موسسین شرکت
3. اساسنامه شرکت(جهت متقاضیان حقوقی)
4. آخرین تغییرات روزنامه رسمی
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف معاونت آب و خاک و صنایع ،، ابلاغیه شماره 14960/020 مورخ 7/5/91 وزیر محترم جهاد کشاورزی«نظام اجرایی توسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار»
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)-(نبودزیرساخت ارتباطی مناسب)

فرآیند اجرای سامانه نوین آبیاری

1- مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی
2- استعلام مالکیت و بازدید کارشناس ذیربط از محل اجرای طرح
3-خصوصی:انتخاب مشاور دارای رتبه و صلاحیت مطابق ماده 8 این نظام اجرایی جهت مطالعه و طراحی

3- دولتی:(ابلاغ به مشاور جهت مطالعه و طراحی)
4- انجام آزمایشات آب و خاک نقشه برداری و تکمیل دفترچه طرح و ارسال به کمیته فنی
5- معرفی شرکت¬های مجری دارای رتبه و صلاحیت مطابق ماده 8 این نظام اجرایی، به متقاضی جهت انتخاب و عقد قرارداد توسط ایشان و درخواست معرفی شرکت ناظر از مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان
6-خصوصی:معرفی به مدیریت شعب از طریق معاونت برنامه¬ریزی و امور اقتصادی / صندوق حمایت
6-دولتی: معرفی به بانک عامل / صندوق حمایت
7- تشکیل پرونده برای متقاضی و پرداخت اعتبار بر اساس گزارشات پیشرفت کار طی مراحل اجرایی کار مورد تائید شرکت ناظر و اعلام پرداخت¬های انجام شده به مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
7- تشکیل پرونده برای متقاضی و پرداخت اعتبار بر اساس گزارشات پیشرفت کار طی مراحل اجرایی کار مورد تائید شرکت ناظر و اعلام پرداخت¬های انجام شده به مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
8- دریافت گزارشات پیشرفت کار مراحل اجرایی، دریافت گزارشات نظارتی و اعلام بلامانع بودن پرداخت به بانک/ صندوق
9- دریافت گزارش آمادگی مجری برای تحویل موقت پروژه و تائید شرکت ناظر و انجام هماهنگی¬های لازم بمنظور تحویل موقت پروژه(تحویل قطعی پروژه پس از یکسال از تحویل موقت با توجه به تائید شرکت ناظر)
10-تحویل موقت و یا قطعی پروژه به متقاضی در حضور سایر کارشناسان و اعلام به بانک / صندوق حمایت بمنظور بلامانع بودن پرداخت تحویل موقت و قطعی پروژه (دریافت گواهی آموزش مهارتی از متقاضی قبل از تحویل قطعی)
دریافت فرآیند گردش کار