عنوان خدمات خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان داناب آدرس وبگاه http://danab.wrm.ir/
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین دانش آموزان، معلمان و مربیان، اولیاء دانش آموزان
مدارک لازم توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش قوانین و مقررات بالادستی توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش
هزینه خدمت 100000 شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی)غیرالکترونیکی(سایر:نبود سیستم یکپارچه ارائه آموزش الکترونیکی)
عنوان خدمات خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان داناب
آدرس وبگاه http://danab.wrm.ir/
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین دانش آموزان، معلمان و مربیان، اولیاء دانش آموزان
مدارک لازم توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش
قوانین و مقررات بالادستی توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش
هزینه خدمت 100000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی)غیرالکترونیکی(سایر:نبود سیستم یکپارچه ارائه آموزش الکترونیکی)

برنامه ریزی آموزشی و ارزیابی طرح فرهنگ سازی مدیریت منابع آب در میان دانش آموزان

<p>شناسایی مخاطبان طرح طراحی ارکان طرح تبیین الزامات اجرایی طرح طراحی چارچوب و فرایند اجرای طرح محاسبه شاخص&shy;ها و تعیین هزینه ها و اعتبارات به تفکیک استان&shy;ها تعیین برنامه زمان بندی طرح تعیین شرایط گزینش مشاوران استانی تعیین شرح وظایف مشاور ان استانی ارتباط موثر با وزارت آموزش و پرورش از طریق تسهیل در عقد موافقت&shy;نامه با ادارات کل آموزش و پرورش استان&shy;ها راهبری و آموزش شرکت&shy;های مشاور استانی تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی( پیگیری امور اجرایی در سطح ستاد و استان&shy;ها در طول مدت اجرای طرح، برگزاری جلسات دوره&shy;ای در سطح ستاد با حضور ارکان مرتبت، بازدیدهای نظارتی از روند اجرای طرح در استان&shy;ها، طراحی نظام ارزشیابی از دانش&shy;آموزان، اخذ گزارش&shy;های استانی و بررسی و ارائه راه حل درخصوص رفع چالش&shy;ها و موانع، تدوین نظام ناجیان آب، ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت&shy;های برتر در اجرای طرح)</p>