عنوان خدمات کتابخانه و آرشیو دیجیتال آدرس وبگاه http://www.nlai.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین عموم
مدارک لازم استفاده برای عموم جامعه از طریق اینترنت میسر باشد. در صورتیکه منابع دارای حق مولف باشند فرد باید عضو سیستم شود. قوانین و مقررات بالادستی قانون حقوق مولفان و مصنفان
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی - پست الکترونیک
الکترونیکی - پیام کوتاه
الکترونیکی - تتلفن همراه (برنامه کاربردی)
الکترونیکی - ارسال پستی
عنوان خدمات کتابخانه و آرشیو دیجیتال
آدرس وبگاه http://www.nlai.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین عموم
مدارک لازم استفاده برای عموم جامعه از طریق اینترنت میسر باشد. در صورتیکه منابع دارای حق مولف باشند فرد باید عضو سیستم شود.
قوانین و مقررات بالادستی قانون حقوق مولفان و مصنفان
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی - پست الکترونیک
الکترونیکی - پیام کوتاه
الکترونیکی - تتلفن همراه (برنامه کاربردی)
الکترونیکی - ارسال پستی

کتابخانه و آرشیو دیجیتال خدمتی جهت گرداوری، ذخیره سازی،پردازش و ارائه منابع اطلاعاتی در فرمت های مختلف به شکل دیجیتالی و از طریق شبکه اینترنت است

1-فراهم آوری منابع دیجیتال
2- دیجیتال سازی منابع آنالوگ
3- ارزشیابی و کنترل
4- ذخیره سازی در انباره دیجیتال
5-تنظیم و توصیف و پردازش
6- تعریف سطوح دسترسی
7- تیدیل به فرمتهای قابل نمایش در وب
8- جستجو و کاوش و ارائه منابع