عنوان خدمات ثبت نام جهت استفاده اعضاء از شیفت شب اطلاع رسانی آدرس وبگاه http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2896
نام دستگاه اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین محققان – دانشجویان -
مدارک لازم کارت دانشجویی مقطع دکترا و رزومه های تحقیقاتی و ارسال از طریق فرم ثبت نام در وب سایت سازمان قوانین و مقررات بالادستی 1- مجموعه قوانین وضع شده در هنگام ثیت نام به افراد اطلاع رسانی می شود . آدرس آن در وب سایت http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2897 وجود دارد.
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت
عنوان خدمات ثبت نام جهت استفاده اعضاء از شیفت شب اطلاع رسانی
آدرس وبگاه http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2896
نام دستگاه اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین محققان – دانشجویان -
مدارک لازم کارت دانشجویی مقطع دکترا و رزومه های تحقیقاتی و ارسال از طریق فرم ثبت نام در وب سایت سازمان
قوانین و مقررات بالادستی 1- مجموعه قوانین وضع شده در هنگام ثیت نام به افراد اطلاع رسانی می شود . آدرس آن در وب سایت http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2897 وجود دارد.
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

ثبت نام جهت استفاده اعضاء از شیفت شب اطلاع رسانی

1- ارسال فرم درخواست از طریق وب توسط افراد متقاضی
2- بررسی شرایط درخواست کنندگان توسط کارشناسان کتابخانه
3- اعلام نتایج بررسی از طریق پیامک و ایمیل
4- برقراری دسترسی افراد واجد صلاحیت برای استفاده از سرویس ارائه شده