عنوان خدمات ارائه خدمات فرودگاهی آدرس وبگاه http://dpli.ir/NkzHje
نام دستگاه اجرایی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین خاص
مدارک لازم ارائه درخواست و ارائه مجوزهای لازم ، مدارک شناسایی و مجوز فعالیت و آخرین تغییرات شرکت براساس روزنامه رسمی قوانین و مقررات بالادستی قوانین سازمان هواپیمایی کشوری مصوبه هیات مدیره شرکت و قوانین و مقررات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی متغیر
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی-جهت احرازاصالت فرد- جهت احراز اصالت مدرک
عنوان خدمات ارائه خدمات فرودگاهی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/NkzHje
نام دستگاه اجرایی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین خاص
مدارک لازم ارائه درخواست و ارائه مجوزهای لازم ، مدارک شناسایی و مجوز فعالیت و آخرین تغییرات شرکت براساس روزنامه رسمی
قوانین و مقررات بالادستی قوانین سازمان هواپیمایی کشوری مصوبه هیات مدیره شرکت و قوانین و مقررات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی متغیر
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی-جهت احرازاصالت فرد- جهت احراز اصالت مدرک

تخلیه و بارگیری و هندلینگ- سوخت رسانی- خدمات ایمنی و آتش نشانی ، پارک در آشیانه و فضای باز واجاره فضا و ابنیه به شرکت های طرف قرارداد

<p>درخواست شرکت ها بررسی درخواست ها ، تهیه پیش نویس ، بررسی حقوقی ، تایید قرارداد ،ا مضا 3- ابلاغ قرارداد به شرکت های گیرنده خدمت</p>
دریافت فرآیند گردش کار