عنوان خدمات ارائه خدمات امورگمرکی( انبارداری،تخلیه و بارگیری ) آدرس وبگاه http://dpli.ir/bSDIpE
نام دستگاه اجرایی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین حقیقی و حقوقی
مدارک لازم اسناد ومدارک شناسایی ، کارت بازرگانی ، مدارک کالا ، مجوز صادرات و واردات و مدارک گمرکی قوانین و مقررات بالادستی قوانین ومقررات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و قوانین و مقررات گمرک
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی 4.0010480040106E+15
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد- جهت احراز اصالت مدارک - نبود زیرساخت ارتباطی مناسب - سایر : برای استعلام و پاسخ استعلام و ارائه مجوزات صادره )
عنوان خدمات ارائه خدمات امورگمرکی( انبارداری،تخلیه و بارگیری )
آدرس وبگاه http://dpli.ir/bSDIpE
نام دستگاه اجرایی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین حقیقی و حقوقی
مدارک لازم اسناد ومدارک شناسایی ، کارت بازرگانی ، مدارک کالا ، مجوز صادرات و واردات و مدارک گمرکی
قوانین و مقررات بالادستی قوانین ومقررات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و قوانین و مقررات گمرک
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی 4.0010480040106E+15
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد- جهت احراز اصالت مدارک - نبود زیرساخت ارتباطی مناسب - سایر : برای استعلام و پاسخ استعلام و ارائه مجوزات صادره )

انجام کلیه امور مربوط به انبارداری،تخلیه و بارگیری و خدمات امورگمرکی

<p>1- مراجعه حضوری ، ارائه درخواست و ثبت آن 2- بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیم 3- ارائه خدمت</p>
دریافت فرآیند گردش کار