عنوان خدمات ثبت ازدواج آدرس وبگاه http://dpli.ir/FxXFYc
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم به شرح:-اصل شناسنامه زوجین- ازدواج محلی و شرعی- اذن پدر برای اولین ازدواج دختر قوانین و مقررات بالادستی قانون ثبت احوال مصوب  1363/10/24بخشنامه ی ثبت ازدواج نزد نمایندگی های ج.ا.ایران در خارج از کشور
هزینه خدمت 17 یورو شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(تلفن گویا یا مراکزتماس)-( ارسال پستی)غیرالکترونیکی(سایر: جهت تحویل سند سجلی نهایی که به صورت فیزیکی است)
عنوان خدمات ثبت ازدواج
آدرس وبگاه http://dpli.ir/FxXFYc
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم به شرح:-اصل شناسنامه زوجین- ازدواج محلی و شرعی- اذن پدر برای اولین ازدواج دختر
قوانین و مقررات بالادستی قانون ثبت احوال مصوب  1363/10/24بخشنامه ی ثبت ازدواج نزد نمایندگی های ج.ا.ایران در خارج از کشور
هزینه خدمت 17 یورو
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(تلفن گویا یا مراکزتماس)-( ارسال پستی)غیرالکترونیکی(سایر: جهت تحویل سند سجلی نهایی که به صورت فیزیکی است)

-ثبت ازدواج برای اتباع ایرانی خارج از کشور- ثبت ازدواج اتباع مرد ایرانی با زن خارجی- ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی- صدور پروانه زناشوئی- صدور گواهی تجرد

<p>1- تحویل مدارک و امضا دفاتر ازدواج با مراجعه حضوری توسط زوجین و یا وکلای آنان 2- ارسال اعلامیه ازدواج و دفاتر به وزارت امور خارجه 3- ارسال اسناد و دفاتر و اعلامیه ازدواج از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال و وزارت کشور</p>