عنوان خدمات صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی خارج از کشور آدرس وبگاه http://www.econsulate.mfa.ir
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم اصل گواهی ولادت صادره از طرف مقامات ذیصلاح کشور متوقف فیه ایرانی مقیم خارج از کشور
اصل شناسنامه والدین و اصل گذرنامه های ایرانی یا ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه زوج و مدرک ثبت ازدواج ایرانی
قوانین و مقررات بالادستی بند های 2 و 6 ماده 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
ماده 40 قانون ثبت احوال کشور
هزینه خدمت 17 یورو شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (تلفن گویا یا مراکزتماس)-( ارسال پستی)
غیرالکترونیکی (سایر: جهت تحویل سند سجلی نهایی که به صورت فیزیکی است)
عنوان خدمات صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی خارج از کشور
آدرس وبگاه http://www.econsulate.mfa.ir
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم اصل گواهی ولادت صادره از طرف مقامات ذیصلاح کشور متوقف فیه ایرانی مقیم خارج از کشور
اصل شناسنامه والدین و اصل گذرنامه های ایرانی یا ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه زوج و مدرک ثبت ازدواج ایرانی
قوانین و مقررات بالادستی بند های 2 و 6 ماده 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
ماده 40 قانون ثبت احوال کشور
هزینه خدمت 17 یورو
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (تلفن گویا یا مراکزتماس)-( ارسال پستی)
غیرالکترونیکی (سایر: جهت تحویل سند سجلی نهایی که به صورت فیزیکی است)

صدور انواع شناسنامه برای اتباع ایرانی خارج از کشور که به شرح ذیل است:
1. صدور شناسنامه زیر 15 سال
2. صدور شناسنامه 15 تا 18سال
3. صدور شناسنامه بالای 18سال
4. صدور شناسنامه المثنی
5. تعویض و ترجمه شناسنامه
6. صدور شناسنامه خانم خارجی با همسر ایرانی
7. عکس‌دارکردن شناسنامه
8. اضافه کردن نام همسر و فرزندان به شناسنامه
9. اضافه کردن نام فرزند ویا فرزندان از پدرخارجی در شناسنامه مادر
10. تغییر نام و نام خانوادگی

1- تحویل مدارک با مراجعه حضوری و امضا اسناد به استناد قانون ثبت احوال
2- ارسال اسناد سجلی به وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران
3- ارسال اسناد از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال
دریافت فرآیند گردش کار