عنوان خدمات ارائه اطلاعات مکانی(3) آدرس وبگاه http://www.nccshop.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : معرفی نامه و کارت ملی
اشخاص حقیقی : کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی یا مراجعه حضوری
عنوان خدمات ارائه اطلاعات مکانی(3)
آدرس وبگاه http://www.nccshop.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : معرفی نامه و کارت ملی
اشخاص حقیقی : کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی یا مراجعه حضوری

محصولات چاپی و کارتوگرافی

1- مراجعه به سایت www.nccshop.ir
2- انتخاب محصول
3- پرداخت هزینه به صورت الکترونیکی
4- دریافت محصول از طریق پست
دریافت فرآیند گردش کار