عنوان خدمات ارائه اطلاعات مکانی(2) آدرس وبگاه http://tsm.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : معرفی نامه و کارت ملی
اشخاص حقیقی : کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
عنوان خدمات ارائه اطلاعات مکانی(2)
آدرس وبگاه http://tsm.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : معرفی نامه و کارت ملی
اشخاص حقیقی : کارت ملی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی(ژئودیتابیس های) سازمان

1- مراجعه به سایت http://tsm.ncc.org.ir
2- انتخاب داده
3- پرداخت هزینه به صورت الکترونیکی
4-دانلود محصول
دریافت فرآیند گردش کار