عنوان خدمات ارائه اطلاعات مکانی(1) آدرس وبگاه http://www.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم دانشجویان: معرفی نامه از دانشگاه + شماره تفاهم نامه تبادل داده + تکمیل فرم واگذاری نسخه ای از پایان نامه
متقاضیان حقیقی: معرفی نامه + کارت ملی + تکمیل فرم کپی رایت
متقاضیان حقوقی: معرفی نامه + کد اقتصادی + تکمیل فرم کپی رایت + نامه ای از حراست کارفرما جهت رعایت حقوق کپی رایت در صورت خرید بیش از سقف تعیین شده(10 شیت) + تعهد واگذاری یک نسخه از نقشه ها در صورت به روزرسانی یا تهیه نقشه جدید
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات ارائه اطلاعات مکانی(1)
آدرس وبگاه http://www.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم دانشجویان: معرفی نامه از دانشگاه + شماره تفاهم نامه تبادل داده + تکمیل فرم واگذاری نسخه ای از پایان نامه
متقاضیان حقیقی: معرفی نامه + کارت ملی + تکمیل فرم کپی رایت
متقاضیان حقوقی: معرفی نامه + کد اقتصادی + تکمیل فرم کپی رایت + نامه ای از حراست کارفرما جهت رعایت حقوق کپی رایت در صورت خرید بیش از سقف تعیین شده(10 شیت) + تعهد واگذاری یک نسخه از نقشه ها در صورت به روزرسانی یا تهیه نقشه جدید
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف

1- مراجعه به اداره امور مشتریان سازمان نقشه برداری کشور
2- ثبت سفارش
3-صدور فاکتور و پرداخت هزینه
4- تحویل محصول (همان لحظه ویا چند روز بعد از طریق پست)
دریافت فرآیند گردش کار