عنوان خدمات ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف آدرس وبگاه http://dpli.ir/hWkF29
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاورمراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم دانشجویان: معرفی نامه از دانشگاه + شماره تفاهم نامه تبادل داده + تکمیل فرم واگذاری نسخه ای از پایان نامهمتقاضیان حقیقی: معرفی نامه + کارت ملی + تکمیل فرم کپی رایتمتقاضیان حقوقی: معرفی نامه + کد اقتصادی + تکمیل فرم کپی رایت + نامه ای از حراست کارفرما جهت رعایت حقوق کپی رایت در صورت خرید بیش از سقف تعیین شده(10 شیت) + تعهد واگذاری یک نسخه از نقشه ها در صورت به روزرسانی یا تهیه نقشه جدید قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر شماره حساب (های) بانکی 01700000021710390020000170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف
آدرس وبگاه http://dpli.ir/hWkF29
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاورمراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم دانشجویان: معرفی نامه از دانشگاه + شماره تفاهم نامه تبادل داده + تکمیل فرم واگذاری نسخه ای از پایان نامهمتقاضیان حقیقی: معرفی نامه + کارت ملی + تکمیل فرم کپی رایتمتقاضیان حقوقی: معرفی نامه + کد اقتصادی + تکمیل فرم کپی رایت + نامه ای از حراست کارفرما جهت رعایت حقوق کپی رایت در صورت خرید بیش از سقف تعیین شده(10 شیت) + تعهد واگذاری یک نسخه از نقشه ها در صورت به روزرسانی یا تهیه نقشه جدید
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 01700000021710390020000170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مشاوره با کارشناس مربوط در خصوص تعیین نوع داده مورد نیاز ، مشخص نمودن محدوده مدنظر ، تکمیل فرم سفارش کار، صدور فاکتور، پرداخت وجه و تحویل سفارش

<p>1- مراجعه به اداره امور مشتریان سازمان نقشه برداری کشور 2- ثبت سفارش 3-صدور فاکتور و پرداخت هزینه 4- تحویل محصول (همان لحظه ویا چند روز بعد از طریق پست)</p>
دریافت فرآیند گردش کار