عنوان خدمات تصویر برداری هوایی و تولید محصولات وابسته آدرس وبگاه http://www.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : درخواست کتبی و معرفی نامه دستگاه های دولتی
اشخاص حقیقی: درخواست کتبی و مدارک شناسایی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)-(سایر: حذف مناطق ممنوعه)
عنوان خدمات تصویر برداری هوایی و تولید محصولات وابسته
آدرس وبگاه http://www.ncc.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان نقشه برداری کشور
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین سازمان ها و دستگاههای اجرایی شرکتهای مهندسین مشاور مراکز علمی و پژوهشی
مدارک لازم اشخاص حقوقی : درخواست کتبی و معرفی نامه دستگاه های دولتی
اشخاص حقیقی: درخواست کتبی و مدارک شناسایی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی
هزینه خدمت متغیر
شماره حساب (های) بانکی 0170000002171039002000
0170000002171038007002
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)-(سایر: حذف مناطق ممنوعه)

ارائه خدمات عکسبرداری هوایی و تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری، پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی، تولید نقشه‌های برداری، انجام تصحیحات طیفی، استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای و تهیه مدل ارتفاعی رقومی(DSM، DEM، DTM)

1- ارائه خدمات عکسبرداری هوایی
2- تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری
3- پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی
4- تولید نقشه‌های برداری
5- انجام تصحیحات طیفی
6- استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای
7- تهیه مدل ارتفاعی رقومی(DSM، DEM، DTM)