فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات ارائه خدمات بیمه ای به بخش غیردولتی کشاورزی - محصولات ، تاسیسات ، تجهیزات و ماشین آلات ، اماکن ، نیروی انسانی - بیمه تجاری محصولات کشاورزی آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم مدارک ابلاغی از طرف سازمان قوانین و مقررات بالادستی سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغی جهاد کشاورزی-قانون افزایش بهره وری –نظام جامع دامپروری-نظام گلخانه کشور-
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی-پست الکترونیک
الکترونیکی-پیام کوتاه
الکترونیکی-ارسال پستی
الکترونیکی-دفاتر پیشخوان
الکترونیکی-عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
عنوان خدمات ارائه خدمات بیمه ای به بخش غیردولتی کشاورزی - محصولات ، تاسیسات ، تجهیزات و ماشین آلات ، اماکن ، نیروی انسانی - بیمه تجاری محصولات کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم مدارک ابلاغی از طرف سازمان
قوانین و مقررات بالادستی سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغی جهاد کشاورزی-قانون افزایش بهره وری –نظام جامع دامپروری-نظام گلخانه کشور-
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی-پست الکترونیک
الکترونیکی-پیام کوتاه
الکترونیکی-ارسال پستی
الکترونیکی-دفاتر پیشخوان
الکترونیکی-عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

ثبت درخواست متقاضی از طریق سامانه و بررسی مدارک و درخواست توسط همکاران استانی و شهرستانی در کارتابل های تخصیص داده شده و صدور مجوز در صورت امکان

1- ثبت درخواست متقاضی
2- بررسی درخواست و مدارک ثبت شده متقاضی
3- پرداخت الکترونیکی تعرفه
4- صدور بیمه نامه