عنوان خدمات تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی آدرس وبگاه http://www.isiri.org/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8fdd3cea-9f4f-4d24-bb95-b107cc999ccc
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشجویان، اساتید، بازنشستگان، عموم مردم، دستگاه¬های عمومی، دستگاه¬های اجرایی و ...
مدارک لازم پروانه کارشناسی استاندارد (در حوزه استاندارد ملی)
گواهی عضویت در کمیته های بین المللی (در حوزه استاندارد بین الملل)
قوانین و مقررات بالادستی آخرین دستورالعمل ها، روش­های اجرایی و آیین کارهای مصوب در سازمان ملی استاندارد
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی/اینترنتی/پست الکترونیک/ارسال پستی
عنوان خدمات تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
آدرس وبگاه http://www.isiri.org/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8fdd3cea-9f4f-4d24-bb95-b107cc999ccc
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشجویان، اساتید، بازنشستگان، عموم مردم، دستگاه¬های عمومی، دستگاه¬های اجرایی و ...
مدارک لازم پروانه کارشناسی استاندارد (در حوزه استاندارد ملی)
گواهی عضویت در کمیته های بین المللی (در حوزه استاندارد بین الملل)
قوانین و مقررات بالادستی آخرین دستورالعمل ها، روش­های اجرایی و آیین کارهای مصوب در سازمان ملی استاندارد
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی/اینترنتی/پست الکترونیک/ارسال پستی

1. تدوین استانداردهای ملی
2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (CODEX, IEC, ISO, OIML)

ثبت درخواست عضویت در تدوین
تایید درخواست عضویت توسط رابطین
ثبت پیشنهاد تدوین استاندارد
طرح در کمیته برنامه ریزی و تایید آن
بستن قرارداد تدوین و ابلاغ آن به دبیر
برگزاری جلسات اولیه، فنی، نهایی و کمیته ملی
ارسال برای چاپ و اطلاع رسانی