عنوان خدمات تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی آدرس وبگاه http://dpli.ir/RaILpZ
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشجویان، اساتید، بازنشستگان، عموم مردم، دستگاه¬های عمومی، دستگاه¬های اجرایی و ...
مدارک لازم پروانه کارشناسی استاندارد (در حوزه استاندارد ملی)گواهی عضویت در کمیته های بین المللی (در حوزه استاندارد بین الملل) قوانین و مقررات بالادستی آخرین دستورالعمل ها، روش­های اجرایی و آیین کارهای مصوب در سازمان ملی استاندارد
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی/اینترنتی/پست الکترونیک/ارسال پستی
عنوان خدمات تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/RaILpZ
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشجویان، اساتید، بازنشستگان، عموم مردم، دستگاه¬های عمومی، دستگاه¬های اجرایی و ...
مدارک لازم پروانه کارشناسی استاندارد (در حوزه استاندارد ملی)گواهی عضویت در کمیته های بین المللی (در حوزه استاندارد بین الملل)
قوانین و مقررات بالادستی آخرین دستورالعمل ها، روش­های اجرایی و آیین کارهای مصوب در سازمان ملی استاندارد
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی/اینترنتی/پست الکترونیک/ارسال پستی

1. تدوین استانداردهای ملی2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (CODEX, IEC, ISO, OIML)

<p>ثبت درخواست عضویت در تدوین تایید درخواست عضویت توسط رابطین ثبت پیشنهاد تدوین استاندارد طرح در کمیته برنامه ریزی و تایید آن بستن قرارداد تدوین و ابلاغ آن به دبیر برگزاری جلسات اولیه، فنی، نهایی و کمیته ملی ارسال برای چاپ و اطلاع رسانی</p>