فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرح های مرتعداری آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین مجریان و بهره برداران طرح های مرتعداری
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
کارت پروانه چرا، سابقه بهره برداری
افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
کارت پروانه چرا، سابقه بهره برداری
قوانین و مقررات بالادستی قانون ملی شدن انفال ،ردیف اعتباری استانی فی مابین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و استاندار
هزینه خدمت بهره مالکانه شماره حساب (های) بانکی استانی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
غیرالکترونیکی
عنوان خدمات اجرای طرح های مرتعداری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین مجریان و بهره برداران طرح های مرتعداری
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
کارت پروانه چرا، سابقه بهره برداری
افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
کارت پروانه چرا، سابقه بهره برداری
قوانین و مقررات بالادستی قانون ملی شدن انفال ،ردیف اعتباری استانی فی مابین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و استاندار
هزینه خدمت بهره مالکانه
شماره حساب (های) بانکی استانی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
غیرالکترونیکی

اجرای پروژه های اصلاح و احیای مراتع به صورت عملیات نهال کاری، بذرپاشی، پخش سیلاب، کودپاشی و مدیریت چرای دام همراه با ارائه تسهیلات و امکانات از قبیل بذر، کود و ... می باشد.