فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و جلوگیری از فرسایش سیل آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین مشاوران و پیمانکاران، ناظرین نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دستگاههای دولتی مجریان و بهره برداران
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
درخواست، شناسنامه پروژه ، نقشه های GIS ، پیش بینی هزینه های برآورد اجرای عملیات
قوانین و مقررات بالادستی ردیف اعتباری طرح های آبخوان داری و سیل خیزی (it طرح مجزا)
ردیف اعتباری خشکسالی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و جلوگیری از فرسایش سیل
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین مشاوران و پیمانکاران، ناظرین نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دستگاههای دولتی مجریان و بهره برداران
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
درخواست، شناسنامه پروژه ، نقشه های GIS ، پیش بینی هزینه های برآورد اجرای عملیات
قوانین و مقررات بالادستی ردیف اعتباری طرح های آبخوان داری و سیل خیزی (it طرح مجزا)
ردیف اعتباری خشکسالی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

اجرای طرح های بیولوژیک و بیومکانیک عملیاتهای آبخیزداری با مشارکتهای مردمی

1- اجرای طرح های بیولوژیک
2-اجرای طرح های بیومکانیک
3-اجرای طرح های نظارت کارگاهی
دریافت فرآیند گردش کار