فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرح مدیریت پارک های جنگلی آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین پیمانکاران و مشاوران ،شهرداری،مجریان
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی لازم در امر مدیریت پارکهای جنگلی
رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شهرداری
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه چهارم- بند ن ماده 10 قانون بودجه سال 89، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حفاظت و بهره برداری، قانون سیاستها و اجرایی اصل 44 قانون اساسی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات اجرای طرح مدیریت پارک های جنگلی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین پیمانکاران و مشاوران ،شهرداری،مجریان
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی لازم در امر مدیریت پارکهای جنگلی
رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شهرداری
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه چهارم- بند ن ماده 10 قانون بودجه سال 89، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حفاظت و بهره برداری، قانون سیاستها و اجرایی اصل 44 قانون اساسی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

تهیه طرح توسعه پارک و فضاهای جنگل از طریق پیمانکاران و مشاوران و بررسی می شود و بعد از موافقت کمیته فنی جهت اجرا به پیمانکاران یا شهرداری جهت اجرا ابلاغ می گردد.