فهرست دیگر خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرح جنگلداری آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین صاحبان عرف و جنگل نشینان
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
ارائه مستندات دال بر صاحب حق و ذینفع بودن
ثبت شرکت- مدارک موسسین شرکت (دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی)
قوانین و مقررات بالادستی به استناد ماده 8 و 15 قانون افزایش بهره وری و حفظ و احیای توسعه منابع جنگلی قانون سیاستها و اجرای اصل 44 قانون اساسی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
غیرالکترونیکی
عنوان خدمات اجرای طرح جنگلداری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین صاحبان عرف و جنگل نشینان
مدارک لازم افراد حقوقی : ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ، اساسنامه شرکت،آخرین تغییرات روزنامه رسمی
افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
ارائه مستندات دال بر صاحب حق و ذینفع بودن
ثبت شرکت- مدارک موسسین شرکت (دارای صلاحیتهای عمومی و تخصصی و تجارب عملی)
قوانین و مقررات بالادستی به استناد ماده 8 و 15 قانون افزایش بهره وری و حفظ و احیای توسعه منابع جنگلی قانون سیاستها و اجرای اصل 44 قانون اساسی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
غیرالکترونیکی

اجرای عملیات جنگلداری در چارچوب طرح مصوب صیانت از جنگل