عنوان خدمات صدور کارت هوشمند ملی آدرس وبگاه http://www.ncr.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین کلیه درخواست کنندگان دارای سمت قانونی
مدارک لازم اصل شناسنامه-اصل کارت ملی(در صورت وجود) قوانین و مقررات بالادستی بند د ماده 46 برنامه توسعه پنجم
هزینه خدمت 200000 شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140149 درپیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد )-(سایر:آثارانگشتان-امضا اوراق مربوطه)
عنوان خدمات صدور کارت هوشمند ملی
آدرس وبگاه http://www.ncr.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه درخواست کنندگان دارای سمت قانونی
مدارک لازم اصل شناسنامه-اصل کارت ملی(در صورت وجود)
قوانین و مقررات بالادستی بند د ماده 46 برنامه توسعه پنجم
هزینه خدمت 200000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140149 درپیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد )-(سایر:آثارانگشتان-امضا اوراق مربوطه)

اقدام بر اساس در خواست اشخاص واجد شرایط اخذ کارت هوشمند ملی

1-پیش ثبت نام در سامانه کارت هوشمند ملی و گرفتن کد رهگیری
2-در صورت تایید نوبت برای تکمیل ثبت نام در دفاتر پیشخوان
3- تکمیل ثبت نام در دفاتر پیشخوان
4-صدور کارت و بسته بندی و ارسال به استان
5-مراجعه متقاضی جهت تحویل کارت