عنوان خدمات صدور مجوز مراکز روزانه و شبانه روزی بهزیستی آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین متخصصین و درمانگران و متقاضیان تاسیس مراکز
مدارک لازم - چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد . قوانین و مقررات بالادستی • ماده26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
• ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر
• سند جامع حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد
• قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور
• قانون ساختار جامع رفاه
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات صدور مجوز مراکز روزانه و شبانه روزی بهزیستی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین متخصصین و درمانگران و متقاضیان تاسیس مراکز
مدارک لازم - چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد .
قوانین و مقررات بالادستی • ماده26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
• ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر
• سند جامع حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد
• قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور
• قانون ساختار جامع رفاه
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

صدور مجوز برای
- کلینیک های مددکاری اجتماعی
- مهدهای کودک(پرورشی-تربیتی)
- مراکز روزانه حمایتی-آموزشی کودک و خانواده
- تایید صلاحیت هیات مدیره
- مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی ‏
- پایگاه های سلامت اجتماعی
- همیاران سلامت روان
- پزشکان داوطلب واجد شرایط
تایید صلاحیت هیات مدیره

1_ ارایه درخواست موافقت اصولی
2- تشکیل و تکیمل مدارک پرونده
3_طرح در کمیسیون
4_صدور مجوز